Bravi Bravi stopt.

november 17th, 2016

In een rustige maar vooral waardige Algemene Ledenvergadering van Mannenkoor Bravi Bravi, gehouden op 11 november 2016, is met veel moeite en pijn in het hart besloten de zangactiviteiten van het koor te beëindigen.
Dit besluit is vooral ingegeven door het feit dat door natuurlijk verloop, ziekte en overlijden het koor in de toekomst niet de kwaliteit waar zij voor staat naar haar toehoorders kan waarborgen.
Het is helaas niet mogelijk gebleken in de ontstane vacatures te voorzien met gemotiveerde en goede zangers.
Ook de terugval in inkomsten vanuit sponsoring en donaties en het mogelijk wegvallen van gemeentelijke subsidie zijn mede debet aan dit besluit.
Mannenkoor Bravi Bravi denkt terug aan vele prachtige momenten beleefd tijdens haar vele optredens in en buiten Dordrecht.
Wij bedanken allen, de sponsors, donateurs en de vele toehoorders tijdens onze concerten voor hun support tijdens ons bestaan.

Bestuur
Mannenkoor Bravi Bravi

Ambitie

januari 22nd, 2012

Bravi Bravi heeft in de afgelopen jaren een omvangrijk repertoire opgebouwd op operagebied. Recentelijk is Bravi Bravi zich meer en meer gaan toeleggen op “uit het hoofd” zingen en (semi) scenische uitvoeringen. Dit wordt zowel door de zangers als door het publiek als positief ervaren. Bravi Bravi is een ambitieus gezelschap. De zangers moeten op een hoog niveau kunnen musiceren. Zo wil Bravi Bravi regelmatig voor het eigen Dordtse publiek goede, liefst scenische uitvoeringen neerzetten, al dan niet met begeleiding van een instrumentaal ensemble en met professionele solisten, en bovendien met een aantal vaste programma’s op allerlei lokaties, bij allerlei gelegenheden in Nederland of zelfs daarbuiten kunnen optreden op aanvraag.

Om dit te verwezenlijken werken wij hard om de kwaliteit van onze zang op hoog peil te houden. Maar vooral is het de bedoeling van Bravi Bravi om een zo breed mogelijk publiek te laten kennismaken met operawerken en hen te laten delen in de vreugde die het zingen van deze werken ons biedt.

Bravi Bravi houdt DVD “Dordrecht, Dordrecht” ten doop

mei 19th, 2009

Tijdens het voorjaarsconcert voor onze donateurs en sponsors in Galerie de Compagnie op zondag 17 mei j.l. heeft Bravi Bravi haar DVD ”Dordrecht, Dordrecht” ten doop gehouden. Tijdens dit jaarlijkse intieme feestje met haar donateurs en sponsors werd het eerste exemplaar van de DVD door voorzitter Jan van der Wall overhandigd aan de gastheer van de dag, eigenaar van Galerie de Compagnie, Victor Deconinck, als dank voor de jarenlange gastvrijheid. Vanaf de oprichting van Bravi Bravi, dit jaar precies 10 jaar geleden, wordt dit jaarlijkse concert immers al gegeven in de prettige ambiance van de Compagnie. Victor Deconinck, hoewel zelf “slechts” import-Dordtenaar, prees het initiatief van Bravi Bravi tot het maken van deze ode aan Dordrecht, omdat er gek genoeg nog niet zo’n gezongen eerbetoon aan onze stad bestond, terwijl haar schoonheid toch landelijke bekendheid geniet. 

Nadat Bravi Bravi het nummer eerst nog een keer live ten gehore bracht, werd de nieuwe DVD in de pauze van het concert op een groot lcd-scherm diverse malen getoond en uit de overweldigende reacties van de aanwezigen en de daarop volgende run op de verkoopbalie bleek dit vervolg op onze reeds eerder verschenen CD weer een schot in de roos. De DVD. die is vervaardigd door Pressplay, is dan ook zowel muzikaal als qua montage van de studioopname met de live-opnamen van het koor op prachtige lokaties in Dordrecht, van zeer hoge kwaliteit en doet onze mooie stad alle eer aan.

Om allen die reeds in het bezit zijn van de DVD, of diegenen die, nieuwsgierig gemaakt door dit bericht, alsnog tot aanschaf hiervan zullen overgaan, in de gelegenheid te stellen uit volle borst mee te zingen bij de prachtige beelden, volgt hier de tekst:

Dordrecht, Dordrecht !!!
U zegt?
Weet u dan echt nog niet waar onze stad legt!
Kom dan, zeg op dan!
Het legt hier man!
Aha, Dordrecht, ligt het daar! Nee maar Dordrecht,
het is niet waar!
Dordt is een parel van een stad, gelegen
al aan de boorden van de brede Maas,
maar ’t valt een Dordtenaar toch telkens tegen
als men van buiten naar ons oude stadje vraagt.
’T hoort, godzijdank, nog niet bij Rotterdam, mevrouw,
de gevels horen scheef te staan, meneer,
ach dat wij Schapenkoppen moeten heten,
daar legt een Dordtenaar gelaten zich bij neer.
Maar mooie op’ra, die staat ons zeer na,
men zingt uit volle borst in’t oude Dordt.
Een mooi libretto uit Rigoletto , dat zingt men hierzo
een beetje Dordts maar toch verstaanbaar Italiaans,
dus is er niemand die echt mort.

Al van het Groothoofd tot aan Louterbloemen
en van de Ottersluis tot aan de Staart,
daar komt men menig op’razanger tegen,
zeer zoetgevooisd maar soms een tikkeltje bejaard.
Hoe dichter bij ons mooie Dordt, hoe mooier dat het steeds zal worden,
en zij die morden bejubelen Dordt.
Bejubel nu ons fijne Dordt, en ziet hoe fijner dat het wordt, echt!
Bezing nu Dordrecht ons mooie Dordt.
Ons mooie Dordt, ons mooie Dordt; ja ons ontzettend mooie Dordt!
Ons mooie Dordt, ons mooie Dordt; da’s onze mooie oude stad!
Ons mooie Dordt, o oude stad, de mooiste stad van’t hele land.

© 2009 Jan van der Elst (Mannenkoor Bravi Bravi Dordrecht)

De DVD is voor de geringe prijs van € 3,00 te koop bij de leden van Bravi Bravi en bij:

 • VVV Dordrecht, Spuiboulevard 99, Dordrecht, www.vvvdordrecht.nl
 • Dordrecht Klassiek, Voorstraat 384, Dordrecht, tel 078-6133841
 • Bravi Bravi bedankt haar sponsors Rob Heijkoop Trading BV en Dudok Projectontwikkeling, die de productie van deze DVD hebben mogelijk gemaakt.


  Bravi Bravi maakt DVD over Dordrecht

  mei 19th, 2009

  Veel Dordtenaren weten al dat Bravi Bravi een operanummer uit Rigoletto van een nederlandse tekst heeft voorzien die de mooie oude stad Dordrecht bejubelt.
  De tekst is geschreven door ons koorlid Jan van der Elst en beschrijft de liefde van de Dordtenaar voor operamuziek, maar ook voor de mooie plekjes in zijn Dordrecht, zoals Groothoofd en de Ottersluis. Niet voor niets is het nummer dus genaamd: Dordrecht, Dordrecht.

  Toen het nummer vorig jaar tijdens het voorjaarsconcert voor onze donateurs en sponsors ten doop werd gehouden, was de reactie uit de volle zaal dermate overweldigend, dat Bravi Bravi er niet aan ontkwam om het nummer meteen nogmaals te zingen. Sindsdien is het ook bij alle concerten die daarna zijn gegeven vast op het programma gezet en telkens is de reactie zeer positief en laaiend enthousiast. Tegelijkertijd reageert men echter teleurgesteld als men hoort dat  “Dordrecht, Dordrecht” niet op onze CD “il dolce canto” is  opgenomen. Helaas was het nummer nog niet geschreven ten tijde van de opname van deze cd.           Op veler verzoek is aan dit gemis nu een einde gemaakt en is speciaal van Dordrecht, Dordrecht een DVD-opname gemaakt.
  Op 1 april jl. (geen grap) werd de geluidsopname gemaakt  in de studio van RTV Rijnmond, wat borg staat voor geluid van hoge kwaliteit.
  Voor zondag 19 april j.l. stonden de beeldopnamen op de planning op diverse mooie plekken in Dordrecht, als het weer dit toeliet. Welnu, het weer liet dit toe, van ’s morgens tot laat in de middag kon er onder een stralende voorjaarszon gewerkt worden aan een mooi stukje Dordrechtpromotie. ’s Morgens werden de eerste takes opgenomen op het dakterras van het monumentale pand van Dudok Projectontwikkelaar aan de Houttuinen met de trotse Grote Kerk op de achtergrond, waarna kris kras door onze mooie oude stad schitterende beelden werden geschoten die de tekst van Dordrecht, Dordrecht op de dvd passend zullen ondersteunen. ’s Middags verkaste het hele gezelschap zich in de richting van de Ottersluis, omdat Dordrecht niet alleen een mooi centrum , maar ook zeker zo mooie buitengebieden heeft, die het waard zijn om te worden getoond en bezongen.
  Staande op de deuren van de sluis werd Dordrecht, Dordrecht weer diverse keren gezongen onder het oog van de draaiende camera en dit keer ook onder grote belangstelling van het publiek vanaf de bootjes in de af en toe overvolle sluis. Het prachtige lenteweer nodigde veel bootbezitters uit voor een eerste tochtje van het jaar naar de Brabantse Biesbosch en omdat de sluis soms iets langer dichtbleef zolang de opname van weer een Dordrecht, Dordrecht duurde, was men min of meer gedwongen te genieten van deze unieke koorzang. En genieten deed men, getuige het vaak luid opklinkende applaus vanuit de sluis, waarna men de tocht over Wantij of Merwede weer kon vervolgen.
  Alle omstandigheden werkten deze dag dus mee aan de totstandkoming van een, naar wij hopen, geslaagd eerbetoon aan onze mooie stad.

  Bravi Bravi hoopt de cd op 17 mei a.s. uit te kunnen brengen tijdens haar
  donateur- en sponsorconcert 2009 in Galerie de Compagnie aan de
  Kuipershaven 21 in Dordrecht, aanvang 14.00 uur.

  Mannenkoor Bravi Bravi uit Dordrecht

  mei 18th, 2009

  Mannenkoor Bravi Bravi ontstond in oktober 1997 uit een initiatief van enkele leden van het ad hoc-ensemble, dat sinds 1993 werd geformeerd ten behoeve van de operauitvoeringen in het kader van het Belcanto Festival Dordrecht. In mei 1999 werd de ad hoc-status definitief verlaten door de oprichting van de vereniging Mannenkoor Bravi Bravi. Ook trad het koor toe tot het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.

  Dirigent en artistiek leider van Bravi Bravi is Hans van der Toorn.
  Repetitor en vaste begeleidster bij onze optredens is de dordtse pianiste Caecilia Boschman.

  Bravi Bravi op CD

  mei 5th, 2008

  Bravi Bravi heeft haar eerste studio-CD ” il dolce canto ” ten doop gehouden. Het is een zeer professioneel geproduceerde cd geworden, compleet met een 16-pagina’s tellend inlegboekje in 4 kleuren, vol informatie over Bravi Bravi en de inhoud van de cd. Hierop zijn veel van haar mooiste en ”meest gewilde” nummers opgenomen, dus echt een CD voor de Bravi Bravi-donateurs en fans, maar zeker ook voor alle overige operaliefhebbers. Uiteraard opent de cd met “Bravi, bravi, qua venite” van Rossini, het “lijflied” van Bravi Bravi en verder uiteraard veelgevraagde nummers van o.a. Verdi en Bellini. De CD kost € 10.00 en wordt te koop aangeboden bij concerten van Bravi Bravi .

  Met ingang van 1 oktober is de CD ook te koop bij Dordrecht Klassiek-Voorstraat 435 te Dordrecht.

  Bravi Bravi in Italië

  mei 5th, 2008

  Van  23 tot 28 april 2008 bracht Bravi Bravi een zeer geslaagd bezoek aan de meest noordelijke provincie van Italië: Piemonte. Op uitnodiging van Gianfranco Gallo Selva verzorgde Bravi Bravi een 4-tal concerten in de omgeving van Biella, ca 80 km ten noorden van Torino prachtig gelegen in de Vóór-Alpen. Na een gezellige reis via Düsseldorf en Milaan werd door koor, familie en meegereisde donateurs gelogeerd in het eeuwenoude klooster Santuario di Oropa (zie: http://www.santuariodioropa.it/ ), 1400 m. hoog in de bergen. Van hieruit werden bezoeken gebracht aan resp. Ponderano, Gaglinico, Zimone en Vigliano, waar telkens in overvolle kerken een prachtig concert werd verzorgd met mooie werken uit het Bravi Bravi-repertoire, waarbij de soli werden gezongen door de eveneens meegereisde sopraan Graziella Frerichs en enkele koorsolisten. Hiernaast stonden ter ontspanning bezoeken aan Turijn en Milaan op het programma, waarbij vooral het laatste nog lang in de herinnering van koor en aanhang bewaard zal blijven: naast bezoeken aan de Scala en de Dom van Milaan werd in deze schitterende kathedraal het Ave Maria van Stolz ten gehore gebracht, waar door de vele aanwezige bezoekers zichtbaar van werd genoten. Werkelijk een droom voor iedere zanger. Omdat door de ons ontvangende Alpenjagers uit Gaglinico niet alleen de concerten, maar ook de overdadige lunches en diners uitstekend waren verzorgd, is dit een reis geworden waar wij zeker nog vaak met veel genoegen aan terug zullen denken.

  Bravi Bravi brengt Dordrecht-lied

  april 14th, 2008

  Op haar jaarlijkse Sponsors/donateursconcert in De Compagnie verraste Bravi Bravi haar (uiteraard voornamelijk Dordtse) publiek niet alleen met de doop van haar eerste studio-cd “il dolce canto”, maar zeker ook met de doop van een speciaal voor Dordrecht geschreven ode aan deze mooie, oude stad. Dit in het nederlands gezongen nummer op de melodie van Duca Duca uit Rigoletto van Verdi viel zo bij de Dordtenaren in de smaak dat het zelfs een tweede maal moest worden gezongen en velen vroegen of de tekst op papier beschikbaar was. Om hen tegemoet te komen werd hen toegezegd dat de tekst op deze site zou worden gezet, maar helaas moeten wij hen vanaf deze plaats toch teleurstellen. Mede aangespoord door de enthousiaste ontvangst van het lied wil Bravi Bravi er meer bekendheid aan geven in de vorm van een video-opname ondersteund door mooie beelden van Dordrecht. Het auteursrecht van de tekst ligt bij de tekstdichter van het lied, Bravi Bravi-tenor Jan van der Elst.

  Wederom uitgeroepen tot Beste Mannenkoor van Holland!

  november 1st, 2007

  Zaterdag 27 oktober 2007 is mannenkoor Bravi Bravi voor de tweede achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste mannenkoor van Holland! De door de KNZV beschikbaar gestelde wisseltrofee blijft dus nog een jaar in Dordtse handen!

  De Dordtenaar 29-10-’07

  oktober 29th, 2007